služby

 

inkaso pohľadávok

 

Vykonávame mimosúdne, externe i súdne, primárne i sekundárne inkaso - vymáhanie pohľadávok. Všetko sa realizuje na základe uzavretej zmluvy o inkase pohľadávky. Používame najúčinnejšiu metódu - priame rokovanie s dlžníkom.

Pre odovzdanie pohľadávok kontaktujte náš zákaznícky servis na tel: 0915 731 349

 

 

odkup pohľadávok

 

Vaše pohľadávky môžeme i odkúpiť za trhovú cenu. Stačí kliknúť sem.

 

 

súdy a exekúcie

 

Ak sú mimosúdne kroky neúčinné, doporučíme vám ďalší vhodný postup, najmä súdne vymáhanie

pohľadávky, vrátane exekúcie vybraným exekútorom. To všetko za veľmi výhodných finančných podmienok.

 

 

preverenie dlžníka

 

Máte pochybnosti o dôveryhodnosti obchodného partnera? Zdarma ho môžeme preveriť, kliknite sem.

 

 

 

Poradenstvo

 

v celej oblasti pohľadávok